Wat kan je van mij verwachten?

Werkzaamheden

Of je nu je huis wilt verbouwen, je dak wilt uitbouwen, een nieuwe aanbouw wil, een tuinhuisje wilt bouwen of plannen hebt om je huis te verduurzamen: ik kan je erbij helpen.

 

Bij een bouwproject komt veel kijken. Je moet niet alleen je eigen eisen en wensen op een rij zetten, maar ook een overzicht krijgen van de wettelijke verplichtingen die gelden (bijvoorbeeld de welstandsnota, het bouwbesluit, bestemmingsplannen, etc.). Daarom help ik in de beginfase van een project met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) waarin alle wensen en eisen verzameld worden , zodat heldere afspraken kunnen worden gemaakt die voortdurend kunnen worden getoetst gedurende het project.

 

Het is vaak een onoverzichtelijk en complex traject om van een idee tot de uiteindelijke uitvoering te komen. Vaak is het ook lastig om de plannen op papier te krijgen. Door tijdens de ontwerpfase 3D-visualisaties en tekeningen op schaal te maken kan ik je helpen om een beter beeld van het project te krijgen en de plannen te concretiseren.

 

Vanwege de complexiteit is het proces van een bouwproject onderverdeeld in verschillende fases. De fases volgen elkaar op en moeten in principe ook allemaal worden doorlopen om tot een goed eindresultaat te kunnen komen. Ik heb in onderstaande overzicht een korte samenvatting gemaakt van de fases in een bouwtraject en mijn werkzaamheden gedurende de verschillende fases:

Projectfases

Start- | Kick-off gesprek

- Eerste kennismaking
- Toelichting van je plannen, wensen en eisen
- Voor welke fases heb je me nodig?
- Hoe zit het met de planning en het budget?

Offerte | Opdracht

Op basis van het eerste gesprek maak ik een offerte met:
- Een samenvatting van de wensen
- Een toelichting op mijn werkzaamheden
- De verwachte urenbesteding
- Een grove planning.

Programma van Eisen | Planning | Budget

- Opstellen van het PvE als basis, waarin alle wensen en eisen worden vastgelegd
- Analyse bestaand gebouw (bij bouwen in een bestaande situatie)
- Planning en budgetbepaling

Opname bestaande situatie

- Opname bestaand gebouw (opmeten en analyse bestaande constructie)
- Voorbereiden CAD-tekeningen (plattegronden, aanzichten, doorsneden)
- Optioneel: opzetten 3D-model van bestaande situatie voor verdere uitwerking

Schetsontwerp

- Toetsing externe wet- en regelgeving
- Schetsen mogelijke indeling (meerdere varianten)
- Optioneel: 3D-visualisaties voor de eerste visualisatie

Voorlopig ontwerp

- Ontwerp op basis van het PvE en de wet- en regelgeving
- Uitwerking schetsen / tekeningen / 3D-visualisaties
- Advies constructie, materialen en afwerkingen Terugkoppeling en verwerking van opmerkingen

Informatieve vergunningsaanvraag

Beoordeling noodzaak voor een informatieve vooraanvraag, bijvoorbeeld bij afwijkingen van de Welstandsnota of overschrijdingen van het bestemmingsplan.

Definitief ontwerp

Verder uitwerken van het ontwerp, rekening houdend met installatietechnische, bouwfysische en constructieve eisen.

De volgende producten worden gemaakt:
- Plattegrond bestaand en nieuw (schaal 1:50)
- Doorsnede bestaand en nieuw (schaal 1:50)
- Voorgevel, zijgevel en achtergevel bestaand en nieuw (schaal 1:50)
- Principe details schaal 1:5
- Materiaal en kleurconcept
- Situatie tekening (schaal 1:500)
- Bijwerken van 3D impressies

Omgevingsvergunning

Voorbereiding van de benodigde stukken voor de omgevingsvergunning:
- Tekeningen bestaand en nieuw (plattegronden, aanzichten, doorsnedes)
- Integratie wet- en regelgeving
- Uitwerking belangrijke details (aansluitingen buren, en materialisatie)
- Berekeningen (oppervlaktes, isolatiewaardes, ventilatie, daglicht etc.)
- Tekstuele toelichtingen
- Fotodocumentatie bestaande situatie

Ondersteuning bij het indienen van de omgevingsvergunning.

Technisch ontwerp | bouwvoorbereiding

- Uitwerking en specificeren van het bouwwerk, zodat het voldoet aan alle eisen
- Bouwvoorbereidingstekeningen
- Planning bouwfase
- Bestek
- Bouwkostenberekening

Aannemerselectie met prijs- en contractvorming

- Aanbesteding regelen
- Prijsoverleg aannemer
- Aanbiedingen analyseren
- Advies opdrachtgever over selectie aannemer
- Concept contract of opdrachtbrief

Bouwbegeleiding en bouwtoezicht

- Bewaken van de interne planning en de kosten
- Controle productietekeningen aannemer
- Leiding geven en voortgang bewaken
- Meer- en minderwerk behandelen

Nazorg

- Afhandeling oplevering
- Financiële afwikkeling opdracht
- Documentatie

IT - Kennis

  • AutoCAD
  • Vectorworks
  • ArchiCAD
  • Revit
  • SketchUp
  • Photoshop, InDesign, Illustrator
  • Microsoft Word, Excel
error: Content is protected !!