In mijn ontwerpen staat duurzaamheid centraal
in de vorm van bouwen

Energieneutraal

Het begrip energieneutraal gaat over het energieverbruik van een gebouw. Een woning of kantoor noem je bijvoorbeeld energieneutraal als het energieverbruik op jaarbasis op 0 uitkomt. Dit komt doordat er evenveel energie wordt opwekt als verbruikt.

Circulair

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Biobased

Biobased based bouwen is een wijze van bouwen die gebaseerd is op de natuur. Vaak gaat het hierbij om het toepassen van biobased bouwtechnieken (skeletbouw) en het gebruik van natuurlijke en hernieuwbare biobased bouwmaterialen, zoals hout, of verschillende grassoorten.

Robuust

Door het gebruik van robuuste materialen die op een eerlijke en degelijke manier worden toegepast (zonder onnodige bekleding en afwerking en waar mogelijk demontabel) kan een duurzaam en toekomstbestendig gebouw gecreëerd worden.

Locaal

Het kiezen voor lokale materialen bedrijven heeft een positief effect op de CO2 uitstoot. Ook het hergebruik van bouwmaterialen zoals sloophout en metselwerk behoren tot de mogelijkheden om materialen uit de regio te hergebruiken.

Hernieuwbaar

Naast het verminderen van het energieverbruik van een gebouw, is het ook belangrijk om te kijken naar de resterende energiebehoefte van een gebouw en hoe dit kan worden gecompenseerd door duurzamere methoden, zoals hernieuwbare energie.

error: Content is protected !!