Dakuitbouw

Ontwerp en uitvoering van 12 moderne woningen in München

(Projectleider bij Händel Junghans Architekten)

Wegens het grote gebrek aan woningen in München worden meer en meer woningdaken en bovenste verdiepingen uitgebouwd. Bij dit project betrof het de uitbouw van zes gebouwen waarbij in totaal 12 nieuwe woningen werden gerealiseerd.

Om meer ruimte te generen is het oude dak compleet afgebroken en vervangen door een nieuw, hoger dak met een dakhelling van 45 graden. Alleen de bestaande brandmuren zijn bewaard en verhoogd. Door de verhoging van het dak was het mogelijk twee verdiepingen te realiseren. Deze twee verdiepingen zijn via vides met elkaar verbonden.

Bij het technische ontwerp waren voornamelijk de detailuitwerkingen van de dakkapellen, dakterrassen en de droge montagebouw van groot belang. Hierbij heb ik mijn aandacht in het bijzonder op de exacte detailuitwerking en materiaalselectie gericht. 

Händel Junghans Architekten

Projectleider

  • ontwerp
  • bouw- en constructietekeningen
  • materiaalselectie
  • detailontwikkeling
  • bouwteam vergaderingen
  • afstemming met adviseurs
  • ondersteuning bouwtoezicht
  • controle en afstemming met aannemeers
error: Content is protected !!