Huisstijl Politie

Ontwikkelen van een representatief huisstijl voor alle politiegebouwen in Nederland in samenwerking met het Atelier Politiebouwmeester (JHK Architecten)

Door het Atelier Politiebouwmeester (JHK Architecten) zijn vanuit een centrale en overkoepelende visie voor de ruimtelijke kwaliteit voor politiehuisvesting 2021-2025 een aantal richtinggevende kwaliteitshandboeken opgesteld:
– Huisstijl politiegebouwen
– Supervisietool beeldkwaliteit
– Toolbox duurzaam en gezond gebouw
– Toolbox adaptief vermogen politiegebouwen.

Ines Terstappen  heeft naast het ontwikkelen van een representatief huisstijl voor alle politiegebouwen in Nederland ook aan het verbeelden en opzetten van alle ambitiedocumenten meegewerkt, zodat een handzaam een overzichtelijk kader ontstaat voor de uitvoerende architecten.

JHK Architecten (Atelier Politiebouwemeester),

Ines Terstappen Architectuur (onderaanneming)

Werkzaamheden
  •  Het ontwikkelen van de huisstijl; 

  • Het vertalen van de gebruikersinput naar interieurthema‘s; 

  • Het uitwerken van keuzes; 

  • Het uitwerken van schema‘s; 

  • Verbeelding huisstijl middels 3D‘s en referenties 

  • Het opzetten van een document inclusief ontwikkelen van een uniform layout voor alle ambitiedocumenten vanuit de Politiebouwmeester
error: Content is protected !!