Dakopbouw in Lombok

Ontwerp voor een dakopbouw voor een rijtjeswoning in de wijk Lombok.

De blokrandbebouwing aan de hoek van Laan van Nieuw Guinea en Groeneweg gelegen is ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. Het is een 2-laags gebouw uit baksteen met een plat dak. De hoek van het complex is afgeschuind en iets hoger dan de twee vleugels, waardoor het accent duidelijk op de hoek wordt gelegd. 

De gewenste dakopbouw betreft de woning aan de Laan van Nieuw Guinea 28, welke zich direct links naast de hoekwoning bevindt.

Om het oorspronkelijke gevelbeeld niet aan te tasten was mijn voorstel om de nieuwe dakopbouw 20cm terug te zetten ten opzichte van de bestaande voorgevel, zodat de bestaande dakrand nog steeds als markant element zichtbaar blijft. Door het verschil in hoogte wordt het accent weer op de hoekwoning gelegd.

 

Het half-open blok waarin de woning staat vormt een bijzonder eiland binnen de stedenbouwkundige structuur van het gebied. De directe relatie met het daarnaast gelegen gemeentelijke monument (Chr. Jenaplanschool de Brug), de schuin tegenover liggende bijzondere beeldbepalende bebouwing van de voormalige GGD-post en de twee toegangswegen richting de Muntsluis vraagt om een bijzonder ontwerp van de dakopbouw met een aanvullende functie als oriëntatiepunt.

Door de eigenwijze vormgeving van de nieuwe dakopbouw welke op een speelse manier de oorspronkelijke elementen van de bestaande gevel re-interpreteert wordt een blikvanger gecreëerd waardoor de schoonheid en waarde van het bestaande gebouw nog beter tot uiting worden gebracht. 

 

Vanwege het stedenbouwkundig belang dat het accent op de hoekwoning blijft werd het ontwerp alleen onder de voorwaarde goedgekeurd, dat het aaneengesloten blok als geheel wordt opgebouwd.  

Helaas was het niet mogelijk in het vervolg om ook de buren mee te krijgen in dit proces, zodat het voorlopig alleen bij een visualisatie blijft.

Ines Terstappen Architectuur

Werkzaamheden
  • Voorontwerp met uitwerking van 3 mogelijke varianten voor de dakopbouwen

  • Indienen van de vindicatieaanvraag voor de omgevingsvergunning
error: Content is protected !!